עדכונים

חיבור בין חינוך פורמלי לבלתי פורמלי

מאמרו של אבי קמינסקי בנושא: מאמר-חיבור בין חינוך פורמלי ובלתי פורמלי

קטגוריות: עדכונים | להגיב

להחיל את אחריות משרד החינוך לחינוך מחלידה

להלן קישור למאמרו של אבי קמינסקי,הצעה להחיל את אחריות משרד החינוך לחינוך, מלידה

קטגוריות: עדכונים | להגיב

טיפות חלב כמספקות רצף שירותים

נייר העמדה של העמותה בנושא טיפות החלב כמספקות רצף שירותים, 15.1.2017 וכן ניר עמדה של ענבל  אביב, רכזת הפורום למען נשים לאחר לידה דף עמדה – טיפות חלב – 23.4.17 , ענבל אביב

קטגוריות: עדכונים | להגיב

תזכיר חוק הפיקוח על מעונות לפעוטות

פורסם תזכיר חוק הפיקוח על מעונות לפעוטות העמותה מברכת על יוזמתה של חה"כ יפעת שאשא-ביטון ותשמח להיות שותפה לתהליכי החקיקה והיישום

קטגוריות: עדכונים | להגיב

מידעון העמותה מס 6

יצא לאור מידעון העמותה מס 6 (ספטמבר 2017), ובו פירוט פעילויותינו במחצית השנה האחרונה. אתם מוזמנים לקרוא ולהגיב. מידעון העמותה מס 6

קטגוריות: עדכונים | להגיב

קורס הכשרה לניהול גיל הרך ברשויות

להלן פרטים לגבי קורס הכשרה ביוזמת קרן שטיינמץ ובניהולה קורס הכשרה לניהול תחום הגיל הרך ברשות המקומית תשעח

קטגוריות: עדכונים | להגיב

האקתון תל אביב: העצמה חינוכית לגיל הרך

להלן מצגת, תוצר ועדת ההיגוי לגיל הרך שפעלה במסגרת האקתון תל אביב שהתקיים בחודש מאי במצגת: שימוש במרחבים ובמבנים ציבוריים לצורך העצמה חינוכית לגיל הרך ולמשפחה הצעירה ויצירת קהילה העצמה חינוכית לגהר

קטגוריות: עדכונים | להגיב

תמונת העתיד שלנו

מסמכים שהוגשו למשרד הבריאות, צוות שח"ר בנושא תמונת העתיד שלנו ביחס לגיל הרך תמונת העתיד , לפגישה עם צוות שחר, 22.6.2017 ,לצוות שחר, המלצות

קטגוריות: עדכונים | להגיב

טיפולים התפתחותיים-דוח מבקר המדינה 67ב

הדוח המלא של מבקר המדינה בנושא טיפולים התפתחותיים ונייר העמדה שלנו שהוגש לוועדת ביקורת המדינה לדיון בישיבתה מיום 25.7.17 דוח שנתי 67 ב' של מבקר המדינה, התפתחות הילד לדיון בועדת ביקורת המדינה , 25.7.2017

קטגוריות: עדכונים | להגיב

לקיחת אחריות ממשלתית על גילאי לידה עד שלוש

להלן קישורים לנייר מדיניות של הקואליציה מלידה "לקיחת אחריות ממשלתית על גילאי לידה עד שלוש" 3193-a_A4_hebrew 3503-a_A4_arabic, קואליציה 3503-a_A4_english, קואליציה

קטגוריות: עדכונים | להגיב