עדכונים

מידעון העמותה מס 6

יצא לאור מידעון העמותה מס 6 (ספטמבר 2017), ובו פירוט פעילויותינו במחצית השנה האחרונה. אתם מוזמנים לקרוא ולהגיב. מידעון העמותה מס 6

קטגוריות: עדכונים | להגיב

קורס הכשרה לניהול גיל הרך ברשויות

להלן פרטים לגבי קורס הכשרה ביוזמת קרן שטיינמץ ובניהולה קורס הכשרה לניהול תחום הגיל הרך ברשות המקומית תשעח

קטגוריות: עדכונים | להגיב

האקתון תל אביב: העצמה חינוכית לגיל הרך

להלן מצגת, תוצר ועדת ההיגוי לגיל הרך שפעלה במסגרת האקתון תל אביב שהתקיים בחודש מאי במצגת: שימוש במרחבים ובמבנים ציבוריים לצורך העצמה חינוכית לגיל הרך ולמשפחה הצעירה ויצירת קהילה העצמה חינוכית לגהר

קטגוריות: עדכונים | להגיב

תמונת העתיד שלנו

מסמכים שהוגשו למשרד הבריאות, צוות שח"ר בנושא תמונת העתיד שלנו ביחס לגיל הרך תמונת העתיד , לפגישה עם צוות שחר, 22.6.2017 ,לצוות שחר, המלצות

קטגוריות: עדכונים | להגיב

טיפולים התפתחותיים-דוח מבקר המדינה 67ב

הדוח המלא של מבקר המדינה בנושא טיפולים התפתחותיים ונייר העמדה שלנו שהוגש לוועדת ביקורת המדינה לדיון בישיבתה מיום 25.7.17 דוח שנתי 67 ב' של מבקר המדינה, התפתחות הילד לדיון בועדת ביקורת המדינה , 25.7.2017

קטגוריות: עדכונים | להגיב

לקיחת אחריות ממשלתית על גילאי לידה עד שלוש

להלן קישורים לנייר מדיניות של הקואליציה מלידה "לקיחת אחריות ממשלתית על גילאי לידה עד שלוש" 3193-a_A4_hebrew 3503-a_A4_arabic, קואליציה 3503-a_A4_english, קואליציה

קטגוריות: עדכונים | להגיב

מצגת מכנס מגמות בקידום מדיניות ארצית

מגמות בקידום מדיניות ארצית לגיל הרך, נתניה ,26.4.2017

קטגוריות: עדכונים | להגיב

הצעה לתיקון בחוק הבריאות

הוגש כמסמך לחה"כ מירב מיכאלי הצעה מתוקנת לתיקון חוק בריאות ממלכתי,17.7.2017

קטגוריות: עדכונים | להגיב

SAVE THE DATE – כנסים מתוכננים

להלן מידע על כנסים שעניינם הגיל הרך: כנס האריס הזמנה לכנס צרכים התפתחותיים להרשמה לכנס צרכים התפתחותיים בקישור https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvZntntDr0zv7zS_m3TchuAPdb6lB794laPKE8vS4ZfbvBYw/viewform

קטגוריות: עדכונים | להגיב

הצעת מתווה לשדולה לגיל הרך

הצעת מתווה שדולה לגיל הרך18.6.2015

קטגוריות: עדכונים | להגיב