תמיכת הסתדרות הפסיכולוגים

גם ההסתדרות הארצית של הפסיכולוגים תומכת במאבקנו לשיפור איכות הטיפול והחינוך בגני הילדים
רצ"ב מכתב תמיכה שהתקבל מהם

תמיכת הסתדרות הפסיכולוגים הארצית

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.