"רפורמת הסייעת השנייה" יוצאת לדרך

כפי שניתן לראות באתר משרד החינוך
http://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/MinisterOfEducation/Pages/LiveStream.aspx

ובעיתונות  – לדוגמא,
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4666084,00.html

הוכרז חגיגית על התכנית הלאומית של משרדי החינוך והאוצר בשיתוף השלטון המקומי
לקידום החינוך בגיל הרך (גילאי 3-4)

"רפורמת הסייעת השנייה" יוצאת לדרך כבר בשנת הלימודים הקרובה

אנו מברכים את שר החינוך, נפתלי בנט, שר האוצר, משה כחלון ויו"ר השלטון המקומי על צעדים חיוניים אלו, ונמשיך ולפעול להמשך שיפור התנאים בגנים, על ידי רפורמה נרחבת ומקיפה , המצריכה תהליך מתמשך שיבטיח התאמת הסטנדרטים הקיימים בגנים לגילאי 3-6 לתקנים הנדרשים להבטחת איכות הטיפול והחינוך כמקובל במדינות ה- OECD. נשמח לתרום כשותפים בתהליך זה.
סייעת שניה

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.