קול קורא לממשלה : להציב את הגיל הרך בראש סדר העדיפויות הלאומי

קול קורא לממשלה : להציב את הגיל הרך בראש סדר העדיפויות הלאומי

חתמו והצטרפו עכשיו!

אנו החתומים מטה, מומחיות ומומחים לגיל הרך, הורים, נשות ואנשי צוות מכל תחומי הבריאות, החינוך , הרווחה והטיפול של ילדים מלידה ועד גיל שש, קוראים לממשלה להכריז על תשע"ו (2015-6) כשנת הגיל הרך בישראל ולהקים את הרשות לגיל הרך כמהלך המכונן בשנה זו .

ילדים צעירים חייבים לקבל את הזכויות המגיעות להם על פי אמנת זכויות הילד של ארגון האומות המאוחדות, על מנת שיוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם לצמיחה פיזית ונפשית נאותה.

מדינות רבות בעולם,  כמו גם האיחוד האירופי, ה- OECD  והאו"ם, מכירים כיום בגיל הרך כמפתח להתפתחות האדם, המשפחה והקהילה, וכאמצעי לשוויון הזדמנויות חברתי-כלכלי. זאת, לאור מחקרים מדעיים רבים המצביעים באופן ברור על חשיבותן המכרעת של שנות החיים המוקדמות בפיתוח יכולות התינוק ,הפעוט, הילד והאדם בכל תחומי החיים. על כן ממשלות רבות מקדמות את ההשקעות בגיל הרך ומציבות נושא זה בראש סדר העדיפויות הלאומי .

בישראל קיימים יסודות טובים לטיפול בגיל הרך, אך אין ראייה כוללת. ערוצי הפעולה מפוצלים ומפוזרים על פני משרדי ממשלה רבים, הרשויות המקומיות וארגונים וולונטריים. דרושה גישה אוניברסאלית ,כוללנית ורב תחומית, השמה את הילד, על צרכיו השונים, במרכז,  ואיננה מקדשת את החלוקה המוסדית או הדיסציפלינרית הקיימת.

לשם יישום גישה זו אנו תומכים בחום בהצעת החוק להקמת הרשות לגיל הרך, אשר תשמש כגוף מתאם, מתכלל, חוקר, מתווה מדיניות וקובע סדרי-עדיפויות.

להצטרפות – חתמו עכשיו:

הקול הקורא ישלח עם פתיחת שנת הלימודים לראש הממשלה ושרי החינוך, הרווחה והבריאות

בשיתוף ובתמיכת יוניסף ישראל


ד"ר תמר ארז, יו"ר

וחברות הוועד המנהל

האגודה למען הילד בגיל הרך

ג'וני קליין, מנכ"ל

קרן הישראלית למען יוניסף
הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.