הוועדה החליטה שלא להחליט

הוועדה, שמונתה לדון בהעברת מעונות היום ולמשפחתונים לאחריות משרד החינוך, החליטה להחזיר את המנדט לממשלה.

רצ"ב מכתבנו לראש הממשלה ולשריה בנושא

מכתב לראש הממשלה 29.03.16

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.