כנס רמת גן לשיוויון הזדמנויות בחינוך

בחודש נובמבר 2016 לקחנו חלק בכנס של "הפורום הציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך". בכנס נכחו חברי כנסת רבים, מה שהדגיש את חשיבות הנושא. במושב הפתיחה נשאו דברים ישראל זינגר, ראש עירית רמת גן, העיר המארחת, חה"כ פרופ' יוסי יונה וחה"כ פרופ' מנואל טרכטנברג. כל הדוברים התייחסו לצורך בזימון הצלחה לכל שכבות האוכלוסייה, תוך הדגשת חשיבותו של הגיל הרך.

בהמשך התפצלו הנוכחים למושבים. את מושב הגיל הרך הנחתה ד"ר תמר ארז, יו"ר העמותה לגיל הרך, כיבד אותנו בנוכחותו חה"כ איציק שמולי. פתחה את המושב פרופ' עפרה קורת בהרצאתה שיוויון הזדמנויות בחינוך-עפרה קורת. ד"ר שולמית ביסמנובסקי, חברת מועצת העיר רמת גן, הציגה את תפיסתה לגבי שוויון הזדמנויות בגיל הרך-שולמית ביסמנובסקי ורויטל גנץ תארה את הקשיים עמם מתמודדים הורים, שהם עצמם בעלי לקויות  ניצן הורים -רויטל גנץ

בהמשך הוצגו שני מיזמים שמופעלים במגוון אוכלוסיות, ואשר מחוללים שינוי משמעותי בקרב ילדים והוריהם:

העשרה לאנשי מקצוע בגיהר בחברה הערבית

מרכזים לגיל הרך-חנה שטרסברג וורד גוילי

תיאור הכינוס והמלצותינו בעקבותיו במסמך שלהלן:

סיכום בעקבות כנס הפורום לשיוויון חברתי

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.