החינוך מלידה – למשרד החינוך

מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות פרסמו נוסח מתוקן להצעתם להחיל את אחריות משרד החינוך לחינוך, מלידה

.המעונות למשרד החינוך-איגוד מנהלי מחלקות נוסח חדש

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.