הורות בחינוך-מסקנות והמלצות

cבתום ישיבת וועדת החינוך של הכנסת בנושא הורות בחינוך הוצגו המסקנות וההמלצות הללו:

הורות בחינוך מסקנות והמלצות

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.