חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018

יגעת ומצאת – האמן!!

סוף סוף אושר החוק.

להלן הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,

אשר אושרה בכנסת ביום 22.10.18

חוק הפיקוח , 22.10.2018

אנו מקווים שבמהלך הדיונים אודות התקנות בחוק יהיה ביטוי גם לדוח הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות

שחובר בשנת 2009 ע"י ועדה בראשות פרופ' מרים רוזנטל

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.