ח"כ זבולון אורלב / יו"ר הועדה לקידום זכויות הילד

9 במרץ, 2011

לכבוד

ח"כ זבולון אורלב

יו"ר הועדה לקידום זכויות הילד

כנסת ישראל

ח"כ אורלב הנכבד,

הנדון: החלת חוק הפיקוח על כל המסגרות לפעוטות  בהן 4 ילדים ויותר -  זכותם הבסיסית של ילדי ישראל

ותנאי הכרחי לחקיקת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות התש"ע- 2010

אנו חוזרים ופונים  אליך,  ולחברי הועדה לזכויות הילד בראשה הינך עומד, לתיקון הצעת חוק הפיקוח והחלתו על  כל  המסגרות לפעוטות בהן 4 ילדים ויותר, תוך מתן עדיפות ליישומו במסגרות בהן אוכלוסיות במצוקה ובעוני.

חשיבותו של חוק זה להבטחת שלומם, בריאותם והתפתחותם של ילדים בגיל הרך אינה מותירה מקום לחוק חלקי ומדורג, אשר אינו נותן מענה לכל  ילדי ישראל ולאוכלוסיות ילדים בסיכון בפרט.

אי לכך, על אף הערכתנו הרבה למאמץ היוצא דופן שהינך משקיע לסיום הליכי החקיקה ,  עלינו להביע שוב את התנגדותנו ודאגתנו העמוקה מהסדרתו החלקית בלבד של החוק:

- אי החלת החוק על מסגרות בהן פחות משבעה ילדים.

- יישומו ההדרגתי של החוק, תוך מתן עדיפות למעונות בהם 40 ילדים ויותר, אשר ברובם נמצאים בפיקוח כבר היום.

ההצעה לחוקק חוק חלקי הינה מנוגדת לכל שיקול דעת מקצועי, סותרת את העקרונות שהנחו את ועדת הסטנדרטים ואת המלצותיה, ולה  השלכות חמורות ביותר:

א. המשך חשיפתם של אלפי פעוטות למסגרות מסכנות חיים, ללא פיקוח ושאינן מסוגלות לתת מענה הולם לצרכי  הילדים בתחומי החיים השונים.

ב. התעלמות מהמציאות הקשה ומרמות הסיכון הגבוהות הנשקפות לפעוטות במסגרות קטנות רבות המתקיימות בדירות ובבתים פרטיים הנסתרים מעיני הצבור וגורמים מקצועיים בקהילה, בהן פחות משבעה ילדים.

ג. פגיעה קשה במיוחד  בילדות ובילדים מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות והגדלת הפערים החברתיים, בשל הקשר ההדוק בין גובה שכר הלימוד לבין איכות השירות במסגרות ללא פיקוח.

ד. אפליה לרעה של ילדות וילדים בחברה הערבית, אשר בה העדר כמעט מוחלט של מסגרות גדולות.

ה. המשך הפגיעה באיתור ילדים בסיכון עם בעיות התפתחותיות בתחום הנפשי, השכלי, הפיזי ו/או החברתי אשר הטיפול בהם מחייב  סטנדרטים מקצועיים של שירות ושיתוף פעולה הדוק עם מערכות מקצועיות בקהילה שחסרונם בולט בהעדר פיקוח.

ו. הגבלת אפשרויות הטיפול והשילוב של ילדים אוטיסטים, ילדים עם עיכוב התפתחותי וילדים נכים  במסגרות לפעוטות בקהילה, בשל דרישת החוק והצורך המקצועי שהשילוב יתבצע במסגרות בפיקוח.

ז. פגיעה בזכות לשוויון הזדמנויות לילדים בגיל הרך ולהוריהם, עקב התניית איכות הטיפול והחינוך בגודל המסגרת העומדת לרשותם, באופן אקראי שאינו מתחשב בצרכיהם, ובהעדר מסגרות חלופיות.

ההשלכות החמורות אשר צוינו לעיל משמעויותיהן רחבות הקף וארוכות טווח על דורות רבים של ילדים, על השתלבותם העתידית במערכות החינוך, על תפקודם כאזרחים בוגרים ועל החברה הישראלית בכללותה.

מטרות החוק והשמירה על טובת הילד מחייבות את כל היוזמים והפועלים לחקיקתו למנוע  מצב אבסורדי לפיו החוק יעניק לגיטימציה לקיומן של מסגרות שאינן עומדות בדרישות הסטנדרט הבסיסיות הניצבות ביסודו של אותו חוק עצמו.

על ממשלת ישראל המכירה בדחיפות החוק, להקצות את המשאבים הדרושים להחלתו המלאה בהקדם האפשרי . חיוני לקבוע כללים ברורים בחוק לנושאים אשר המדינה תישא במימונם המלא והישיר ונושאים אשר יתוקצבו באמצעות תעריף שכר הלימוד, אשר חובה על המדינה לסבסד בהתאם לגובה הכנסות ההורים.

הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות מבוססת על הסכמה מקצועית רחבה של כל העוסקים בתחום הגיל הרך, ובכללם אנשי אקדמיה, משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ארגוני נשים, מפעילים פרטיים ועובדי השטח.

אנו מקווים שהועדה לזכויות הילד בראשותך תצליח לסיים במהרה  את הליכי החקיקה אשר כפי שנקבע בדברי ההסבר לחוק הינה "חיונית לנוכח התרחבות התופעה של היפגעות פעוטות ואלימות כלפי פעוטות",

ותוגשם המטרה "להגן על שלומם, על בטיחותם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות אלה, והכל לשם הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת לפעוטות כאמור ומילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים".

בכבוד רב ובברכה,

טוקה ילין-מור

יו"ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך

העתק:  ח"כ אורי אורבך, הועדה לזכויות הילד

ח"כ אופיר אקוניס , הועדה לזכויות הילד

ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, הועדה לזכויות הילד

ח"כ אבי דיכטר, הועדה לזכויות הילד

גב' תמי אלמוג – מנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים, משרד התמ"ת

חברי הועד המנהל, האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, eym@012.net.il

הפוסט הזה פורסם בתאריך עדכונים. קישור קבוע.